1

Kursy Usui Reiki

usui reiki,reiki,darmowe sescje reiki,mikao usui,czakry,czakramy,uzdrawianie poprzez dłonie,medytacja sercaUsui Reiki dzieli się na trzy poziomy: Reiki I stopnia, Reiki II stopnia oraz stopień Mistrza/Nauczyciela. Przebieg kursów pierwszych dwóch etapów scharakteryzowany zostanie poniżej. Proces stawania się Mistrzem/Nauczycielem może trwać latami, przebiega bardzo indywidualnie dla każdej osoby i może składać się z wielu spotkań z Mistrzem. Nie da się właściwie podać ani przybliżonego czasu, ani przebiegu tego etapu w drodze rozwoju Reiki.

Kursy Usui Reiki 1 i 2 stopnia odbywają się często w trybie wekendowym (sobota, niedziela). Jest to wystarczający czas aby móc wprowadzić uczniów w historię, teorię i praktykę z danego poziomu Reiki oraz dokonać pierwszej i powtórnej inicjacji, a także przeprowadzić dyskusje oparte o rodzące się podczas kursu pytania.

Mistrzowie prowadzący kurs zawsze na początku lub jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, oczyszczają energetycznie pomieszczenie, w którym będzie odbywał się kurs. Zapalają kadzidła, puszczają muzykę relaksacyjną. Wszystko po to aby wprowadzić przyjemną i rozluźnioną atmosferę, która jest tak potrzebna by móc otworzyć się na naukę Reiki i potrafić w skupieniu spędzić prawie cały dzień na aktywnym słuchaniu i chłonięciu wiedzy i umiejętności Reiki. W podobnych celach na zajęciach często wykonuje się różne medytacje i ćwiczenia oddechowe.

W czasie kursu Mistrzowie często wykonują "pokazowe" sesje Reiki. Pod koniec pierwszego i drugiego dnia następują inicjacje, czyli wprowadzenie uczniów w świat Reiki, odblokowanie ich czakramów (czakr), co powoduje, że od tego momentu uczniowie stają się kanałem, przez który swobodnie płynąć może ta życiodajna energia. Uczniowie dostają wskazówki, w jaki sposób powinni postępować w najbliższych dniach po kursie aby jak najłagodniej przejść przez fazę oczyszczenia i zestrojenia z wibracjami Usui Reiki. Po zainicjowaniu uczniów jako, że oni sami stają się zdolni do przekazywania energii, to oni zaczynają dawać Reiki innym uczniom z kursu.

Pierwsza inicjacja odbywa się zazwyczaj pierwszego wieczoru, a jej powtórka dnia następnego. Już pierwszego dnia uczniowie zauważają "niecodzienne" objawy, takie jak zmieniona wrażliwość na bodźce zewnętrzne (smaki, zapachy, kolory itp.) i bardzo często uczucie przepływu energii lub ciepła poprzez dłonie. Większości uczniów towarzyszy stan głębokiego relaksu i ogólnej szczęśliwości bądź zadowolenia i spełnienia. Czasami oczywiści spotyka się osoby, które na początku czują mało lub nic lecz z czasem i one "uczą" się rozpoznawać i wyczuwać te subtelne zmiany w ich percepcji. Nic w tym dziwnego - przecież większość z nas przez cały okres naszego życia żyła właściwie wyłącznie w świecie materii, zapominając o wyższych wymiarach, energiach i wibracjach. W taki sposób zostaliśmy wychowani i tkwi to głęboko w naszej świadomości i podświadomości. Dlatego tak często wykroczenie poza ramy fizycznego świata sprawia nam takie trudności, nawet jeżeli to my sami poszukujemy czegoś więcej i sami wybraliśmy się w tym przypadku na kurs Reiki.
Czytaj więcej...

1

Afirmacje dla każdego, kto szuka szczęścia i spełnienia

afirmacja,afirmacje,reikiOto kilka pięknych, potężnych i prostych afirmacji dla każdego, kto szuka w życiu harmonii i szczęścia. Zrozum, że zostało dane Ci tak wiele, że Bóg chce abyś rozwijał się i stawał się poniekąd stwórcą swojego świata - oczywiście musi być on w harmonii z całością boskiego stworzenia. Oczywiście nie chodzi tutaj o chęci posiadania nie wiadomo jakich sum pieniędzy, po to tylko, aby móc je wydawać na każdą zachciankę. Chodzi raczej o umiarkowaną obfitość we wszystkim, tzn. taką, która da nam szczęście, stabilność, bezpieczeństwo i niezależność, a zarazem uchroni przed demonami zachłanności i rozrzutności. Zachęcam wszystkich do obejrzenia poniższego materiału i zastanowienie się nad swoimi planami i celami życiowymi.


Afirmacje

Czytaj więcej...

0

5 zasad Reiki

5 zasad Reiki, Usui ReikiKażda z osób chcąca praktykować Reiki powinna przestrzegać podanych poniżej zasad. Pochodzą one od Pani Hawayo Takaty, uczennicy Dr. Hayashi i pokazują ścieżkę jaką należy podążać w życiu zgodnym z podstawami Reiki, harmonii i miłości.
Właśnie dziś- nie złość się,
Właśnie dziś- nie martw się,
Bądź wdzięczny za wszelkie błogosławieństwa,
zarabiaj na utrzymanie uczciwą/szczerą pracą,
bądź życzliwy dla swoich bliźnich.
Czytaj więcej...

0

Symbol Reiki - analiza

Aby lepiej zrozumieć, co oznacza i czym jest filozofia Reiki można przeanalizować japoński symbol(kanji) opisujący ten system uzdrawiania.

Tradycyjny - starochiński symbol Reiki
Symbol Reiki, Usui Reiki

Górna część znaku - Rei

Rei - "energia duchowa", "duchowość", "tajna treść", "ukryta moc".

1 - Niebo, ale i Niebiosa (będące źródłem wszechświata).
2 i 3 - Obłoki, deszczowe chmury.
4 - Krople deszczu spadające na ziemię. Deszcz Boskiej Energii.
5 - Usta. Dwa symbole oznaczają dialog. Trzy błaganie i modlitwę.
6 - Niebo, Niebiosa
7 - Pracujący na ziemi, pochyleni ludzie
8 - Ziemia
6, 7, 8 - "czarodziej/szaman"

Pionowe kreski, biegnące w dół od elementów 1 i 6 symbolizują połączenie Nieba z Ziemią oraz określają kierunek przepływu energii.
Dolna część znaku - Ki

Ki (chi) - zapas energii, pozwalający żyć w trakcie pobytu w ciele fizycznym. Na skutek nieodpowiedniego życia, oddychania, odżywiania, proces zużycia ki przyśpiesza się, gdy się wyczerpie, ciało fizyczne ginie.

9 - słońce/ogień, lub moc trzech żywiołów: wiatru, ognia (słońce), wody
10 - oddech, wymiana i krążenie różnych form energii
11 - naczynie, w którym gotuje się ryż

Interpretacja

Duchowe Niebo jest źródłem ożywczej energii dla istot na Ziemi, w podobny sposób, jak źródłem ożywiającej ziemię wody są płynące po nieboskłonie chmury.

Na ożywczy Deszcz Boskiej Energii czekają spragnione usta. Nie są jednak bierne, gdyż wznoszą modlitwę i błaganie.

Symbol, przedstawiający ludzi pod nieboskłonem, ciężko pracujących na ziemi, używany jest również do określenia "czarodzieja" lub "szamana". Można więc sądzić, że oprócz modlitwy, podkreślony jest tu również aspekt intensywnej, duchowej pracy nad sobą.

W jednej ze starszych wersji "szaman" przedstawiany jest jako trzy poziome linie, co może oznaczać, iż dzięki ciężkiej pracy wyrównuje trzy części swojego bytu: ciało, umysł i duszę. Wspólnym pragnieniem tych trzech sfer bytu jest ożywczy Deszcz Boskiej Energii.

Pionowe linie biegnące w dół symbolizują połączenie Nieba i Ziemi oraz określają kierunek przepływu energii.

Rei jest zatem duchową, Boską Energią, która spływa z Nieba. Sposobami na przywołanie jej są modlitwa i ciężka praca nad własnym rozwojem duchowym, przy czym raczej nie wystarcza tu jakiś pojedynczy akt, ale wymagana jest stałość i determinacja.

Energia Ki zobrazowana jest poprzez naczynie z gotującym się na ogniu ryżem. Ryż był podstawowym pożywieniem w Chinach od starożytnych czasów i wyraża właściwość Chi, która karmi ciało, umysł i duszę.

Gotuje się on dzięki energii ognia, reprezentowanej przez słońce. Trzy linie w znaku po lewej mogą też przedstawiać trzy żywioły: lewa żywiołu wiatru, górna żywiołu ognia (słońce), dolna żywiołu wody.

Jednak w jeszcze starszej wersji symbolu występują trzy równoległe linie wskazujące na skroploną wodę, występującą w postaci chmury.

Symbol Ki reprezentuje więc energię, czy też wydzielone od materialnego poziomu pole energii, które unosi się w wyższe sfery, ku stwórczej sile, aby następnie powrócić i ożywić materię. Przedstawiona jest tu wymiana i krążenie energii w całej przyrodzie. Para wznosząca się z ziemi ku górze w formie chmur ostatecznie opada w formie deszczu. Woda w naczyniu z ryżem paruje i skraplając się na pokrywce opada, wracając do naczynia. Podobnie dzięki oddechowi haragei praktykowanym przez adeptów Chi Kung, Tai Chi oraz ReiKi, zachodzi wymiana i krążenie energii w organizmie człowieka.

Ki właściwie przekształcona w lekką energię duchową wznosi się do nieba, aby znów powrócić, w ożywczej dla materialnego ciała formie. Podobnie, dzięki duchowym praktykom, Dusza jak para, wznosi się do jasnej przestrzeni Niebios, by odnaleźć Mądrość. Odnawia się w Źródle Życia, wzmacnia się i upełnomocnia. Regeneruje siły i twórcze moce, aby zgodnie ze swoim pragnieniem i wytyczoną sobie ścieżką, kontynuować tu na Ziemi duchowy i materialny rozwój.

Ki/Chi przedstawiane jest jako energia, z zapasem której rodzą się żywe istoty, lub jako pole promieniowania duszy. Jeśli to pole jest osłabione albo poblokowane, spada żywotności ciała. Doświadcza się wtedy chorób, braku siły i dezorientacji. Dusza w takim ciele zapomina co jest rzeczywistością, skąd przybywa i dokąd powróci. Lecz jeśli pamięta o swej prawdziwej naturze, i rozwija się duchowo, wtedy może znów odzyskać orientację, osobistą energię i radość oraz zaufanie w życiu. Wzmocnią się intuicja i siły uzdrawiające .

Uczeń Konfucjusza, Meng-Tse (372-289 p.n.e.) pisze, że energia Chi powstaje dzięki transformacji yin i yang. "I Ching" mówi, iż taka transformacja wymaga zwrócenia duchowej energii yang w kierunku praktyk codziennego życia, natomiast cielesne energie yin (emocje, pragnienia, zmysły) powinny być skierowane ku stwórczej mocy i na realizację świętości. Wtedy w pełni przejawi się boskość w ludzkim ciele. W przypadku gdy duchowe cele i aspiracje utrzymywane są w oddzieleniu od codziennego życia i cielesności, a energie materialne i pragnienia ciała istnieją bez związku z duchowymi celami, obie te sfery stają się suche i nie przynoszą oczekiwanej satysfakcji. Jest to opisywane jako ich stagnacja i kres. W symbolice yin-yang, pierwszy przypadek przedstawiany jest jako umiejscowienie żeńskich, materialnych energii ponad męskimi, duchowymi. Naturalny kierunek ich przepływu (cięższe yin opada w dół, natomiast lekkie yang wznosi się ku górze) umożliwia stałą aktywną relację, mieszanie się i wzajemne odżywienie. Kiedy męskie yang umieszczone zostanie ponad żeńskim yin, naturalny kierunek przepływu energii uniemożliwi wejście w rzeczywisty, ożywczy kontakt. Mimo pozornego zbliżenia, zwiększa się odseparowanie i następuje stagnacja. Energie nie są w stanie wzajemnie się wspierać i regenerować.
Czytaj więcej...

0

Usui Reiki

Usui Reiki symbol
Usui Reiki to system naturalnego uzdrawiania, który został odkryty i rozwinięty przez dr Mikao Usui. Nazwa Reiki pochodzi od dwóch japońskich słów, z których pierwsze określa energię kosmosu REI (niewidzialną, duchową), a drugiet KI jest energia życiową. Można więc Reiki tłumaczyć jako "uniwersalną energię życiową" lub "kosmiczną energię życiową". Dr Mikao Usui jak mówią przekazy, w roku 1922 na górze Kurama doznał olśnienia i objawiła mu się idea samouzdrawiania oraz symbole Reiki. Stało się to po 21 dniach samotnej medytacji. Twierdził, że poprzez mistyczną wizję posiadł wiedzę oraz możliwości inicjowania innych w metodę Reiki.Zasada działania

W systemie tym Reiki postrzegana jest jako przenikająca wszystko i wszystkich energia. Przeciętny człowiek ma ograniczone możliwości posługiwania się nią, w większości przypadków nawet nie jest w stanie jej odczuć. Aby nabyć możliwość świadomego korzystania z energii Reiki trzeba zostać inicjowanym przez mistrza Reiki. Podczas seminariów towarzyszących inicjacji, mistrz przekazuje techniki uzdrawiania tą energią.

System Reiki bazuje na podobnych założeniach jak inne gałęzie wschodniej medycyny (np. ajurweda czy medycyna chińska), czyli uznaje, że zdrowie oznacza harmonię zarówno w człowieku (jego ciele, umyśle i duchu), jak i w jego otoczeniu, zaś choroba powstaje w wyniku braku czy też zaburzenia owej harmonii. Jeśli chodzi o ciało (według wschodniej medycyny ożywiane przez nieustanne krążenie energii życiowej przez specjalne kanały - meridiany), zaburzenie może powstać np. przez zastanie się energii, zablokowanie meridianu, przez niezrównoważenie obiegu między poszczególnymi narządami lub między ciałem a otoczeniem.

Reiki ma usuwać te zaburzenia na dwa sposoby: przez pobudzanie organizmu do zdrowienia oraz przez niwelowanie blokad energetycznych w czakrach i meridianach. Osoba praktykująca Reiki pobiera energię przez czakrę korony (Sahasrara), a oddaje pacjentowi przez czakry znajdujące się na wewnętrznej stronie dłoni, stosując nakładanie rąk na określone miejsca na ciele. Przekazujący, a zwykle również osoba poddawana temu tzw. "zabiegowi Reiki", może odczuwać energię Reiki jako umiejscowione uczucie ciepła, zimna, nacisku lub mrowienia. Rodzaj odczuć zależy zarówno od rodzaju techniki użytej przez praktykującego Reiki jak i od rodzaju problemu występującego u pacjenta. Stosuje się także w niektórych technikach/okolicznościach przekazywanie Reiki w inny sposób - np. na odległość bądź za pomocą oddechu.

Reiki jest używana zarówno w stosunku do ludzi, jak również roślin i zwierząt. W krajach zachodnich jak również coraz częściej w Polsce w wielu szpitalach zabiegi Reiki są stosowane przez część personelu medycznego w celu poprawy stanu zdrowia [1].

Historia Reiki

Metoda Reiki została rozpowszechniona przez Mikao Usui. Nie ma zgody co do tego, czy był to jego oryginalny system, czy też istniał on już wcześniej, a Usui Sensei (jak był nazywany przez uczniów) tylko przywrócił pamięć o nim. Według tej drugiej teorii, techniki nazywane obecnie Reiki istniały wcześniej jako zbiór praktyk stosowanych przez lamów tybetańskich i mistrzów buddyjskich.

Według legendy Usui po samoinicjacji na górze Kurama zaczął uczyć i uzdrawiać żebraków i studentów. W kwietniu 1911 założył stowarzyszenie Usui Reiki Ryoho Gakkai, do którego należeli jego uczniowie. W tym samym roku otworzył klinikę w Tokio. Mikao po wypracowaniu własnych technik i zaleceń, co do stosowania ReiKi, zapisał je w podręczniku Usui ReiKi Hikkei. W następnych latach działalności Usui pomagał ofiarom kataklizmów nawiedzających Tokio i założył kolejna klinikę. Do swojej śmierci w 1926 Mikao Usui nauczył Reiki ponad 2000 osób. Jednym z uczniów dr Usui był Chujiro Hayashi, który inicjował na mistrzynię Hawayo Takate, propagatorkę Reiki w świecie zachodnim.

Nauczanie Reiki

Nauczanie Reiki odbywa się w trzech etapach:

1. Pierwsza inicjacja dostosowuje system energetyczny ucznia do korzystania z energii Reiki oraz rozszerza jego możliwości poboru Reiki tak, by mógł efektywnie używać jej na sobie i innych. Mistrz Reiki uczy podstawowych teorii działania Reiki oraz technik uzdrawiania - głównie miejsc przykładania dłoni, którymi przekazywana jest energia.
2. Druga inicjacja powinna nastąpić zwykle nie wcześniej niż kilka miesięcy po pierwszej. Podczas niej mistrz przekazuje uczniowi specjalne 3 symbole (gesty), które ukierunkowują energię oraz modyfikują jej działanie. Dzięki tym symbolom uczeń może oprócz działania na ciele pacjenta, uzdrawiać też jego sferę mentalną, a także wzmocnić i przedłużyć działanie Reiki na pacjencie.
3. Trzecia inicjacja jest inicjacją mistrzowską. Uczeń poznaje ostatnie symbole, które poszerzają jego możliwości odbioru i przekazywania energii innym oraz pozwalają na inicjowanie w Reiki innych.

W wyniku zmian do zakresu wiedzy przekazywanego na seminariach, wprowadzanych przez niektórych mistrzów, w ostatnich dziesięcioleciach powstały samodzielne systemy różniące się od pierwotnego - stosowanego przez dr Usui. Stąd w niektórych systemach nauka Reiki uzupełniana jest o techniki masażu, terapii kolorami, kamieniami i wszelkimi innymi technikami znanymi nauczycielowi, a mającymi na celu poprawę stanu zdrowia osoby poddawanej zabiegom Reiki. Inne zmiany wprowadzane przez tych nauczycieli Reiki polegają na zwiększeniu ilości symboli lub znacznym zmniejszeniu kosztów ponoszonych przez adeptów za inicjację, a niekiedy wręcz zupełnym ich wyeliminowaniu. Jednym z systemów, który w pełni kultywuje tradycję i instrukcje nauczania Reiki opracowane przez dr Usui jest system Usui Shiki Ryoho.

Należy zaznaczyć, że terminu "mistrz Reiki" używa się nie w znaczeniu "mistrz duchowy" a raczej "mistrz-rzemieślnik" czyli po prostu nauczyciel. Reiki nie jest bowiem religią ani formą kultu, a mistrz nie wymaga od ucznia podporządkowania czy uznania swojej duchowej wyższości. Jego rola sprowadza się do samego aktu inicjacji, przekazania wiedzy teoretycznej, a następnie nauczenia i przećwiczenia odpowiednich technik.

Od ucznia zależy ile inicjacji zechce przejść, jednak doradza się ukończenie drugiego kursu zanim zacznie się przeprowadzać zabiegi na innych. Pierwszy stopień uznawany jest bowiem za pewien wstęp, który pozwala uczniowi oswoić się z nowymi możliwościami i uporządkować własne zdrowie zanim zabierze się za zdrowie innych. Zdaniem jednak niektórych praktyków inicjacja w kolejne stopnie i symbole nie jest w ogóle potrzebna ze względu na rosnące (wskutek praktykowania metody) możliwości inicjowanego.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/ReikiCzytaj więcej...

1

Medytacja Serca drogą do Światła i oświecenia

Usui ReikiMedytację Serca może, a właściwie powinien wykonywać każdy, kto chce rozwijać się duchowo, również ten, kto dopiero zaczyna praktykę wznoszenia się na wyższe poziomy świadomości. Celem tej medytacji jest otworzenie się i swojego serca na uniwersalną i wszechobecną Miłość - obecność Boga - w nas i wokół nas, a także sharmonizowanie się z twórczą siłą Wszechświata. Dzięki takiemu otwarciu i zespoleniu się jesteśmy w stanie poznać, a co za tym idzie, właściwie wykorzystać dary jakie niesie ze sobą ta cudowna moc. Możliwości jakie są nam dane, ograniczone są jedynie nasza wyobraźnią i stopniem naszego zaawansowania, a zasób energii jaki mamy do dyspozycji, nieskończony. Medytację Serca można stosować do wielu celów począwszy od lepszego poznania siebie i celu swojej podróży tu na Ziemi, aż po poprawę swojej sytuacji, zdrowia i szczęścia.

Podstawową zasadą medytacji Serca, tak samo jak i każdej innej jest twórcze i luźne podejście praktykującego. Nie powinniśmy za bardzo skupiać się (z przesadą) na technice ponieważ blokujemy w ten sposób przepływ tej twórczej energii, z którą tak bardzo pragniemy osiągnąć kontakt. Medytacja powinna być naturalna, prosta, dostosowana do danego człowieka. Jeśli więc nie pasuje Ci któraś z podanych tutaj wskazówek, zmień ją, naciągnij, bądź twórczy.

Praktyka medytacji Serca

Miejsce
Wybierz ciche i spokojne miejsce. Najlepiej gdyby znajdowało się ono na łonie natury, z dala od zgiełku miasta. Jeżeli jednak wykonujesz medytację w domu, zadbaj o ciszę i spokój, a także otwórz okno, aby świeże powietrze wypełniło pokój. Kontakt naturą nastraja nas miłymi uczuciami i pozwala relaksować się szybciej i głębiej. Już prawie zapomnieliśmy jak bardzo związani jesteśmy z naturą i jak blisko niej przebywaliśmy na drodze rozwoju naszego gatunku. To ona w naturalny sposób wprowadza nas w głęboki stan relaksu i medytacji. Jest ona niezaprzeczalnie częścią nas samych.

Pozycja
Ustal w jakiej pozycji będziesz ćwiczył. W tej kwestii istnieje pełna dowolność, a głównym wyznacznikiem powinien być komfort praktykującego. Jedni ludzie czują się lepiej leżąc podczas medytacji, inni siedząc, a jeszcze inni wolą stać.

Oddech
Weź kilka głębokich lecz niewymuszonych i wolnych wdechów, wydychając powietrze także w wolnym tempie. Zrelaksuj się, pozwól aby oddech prowadził Cię, stał się jedyną istotną sprawą w tej chwili. Kontynuuj świadome oddychanie do póty, do póki nie poczujesz się całkowicie rozluźniony i zrelaksowany. Czasami potrzebować będziesz kilku oddechów, a czasem aż kilka minut, aby osiągnąć podobny stan spokoju i wyciszenia. Wszystko zależne jest od przeżywanych obecnie stresów, napięć z innymi ludźmi i ogólnego samopoczucia w danym dniu.

Otwieranie Serca
Kiedy już osiągnąłeś stan relaksu, zacznij skupiać swoją uwagę na emocjach. Poczuj jak ciepło, szczęście i miłość wlewają się do Twojej osoby, do Twojego Serca. Poczuj jak ogarnia Cię radość związana chociażby z tą chwilą, którą obecnie przeżywasz. Bądź tylko TU i TERAZ. To tu i teraz jest jedynym miejscem i okazją na odnalezienie siebie, szczęścia i miłości. Zrozum, że oprócz teraz nie istnieje nic więcej. Pozostań w tym stanie jak długo zechcesz, kontynuując wciąż pozytywne odczuwanie tej chwili. Jeśli chcesz możesz zacząć kierować tą energię Miłości jaka powstaje w Twym sercu w celu rozwiązania jakiegoś problemu, uzdrowienia kogoś. Pomyśl co chciałbyś zmienić i poczuj jak ta Miłość, którą czujesz w Sercu płynie w stronę trapiącego Cię zdarzenia. Możesz wizualizować sobie strumienie świetlistej energii płynące do celu jaki sobie postawiłeś. Dzięki temu Inteligencja Wszechświata dostaje wskazówkę, że należy zmienić Twój świat tak, aby bardziej odpowiadał Twojej wizji i Twojemu wyobrażeniu o nim. Musisz być cierpliwy i nie dać się ponieść złym emocją w razie porażki, szczególnie na początku. Z biegiem czasu zauważysz, że Twoje możliwości będą stawały się coraz większe, a uczucie jakie panuje w Twoim Serce, mocniejsze.

Pomóc ludzkości
Jeżeli możesz zastanów się w czym mógłbyś pomóc ludzkości, Ziemi i prześlij jej trochę tej wspaniałej energii Miłości w tych celach. Możesz prosić o rozwój ludzi, o światło dla świata, pokój, Miłość, dostatek jedzenia dla wszystkich mieszkańców Ziemi itd. Wystarczy chwila, kilka minut skupienia się na tych problemach, aby móc w niedalekiej przyszłości zauważyć skutki jakie niesie ze sobą ta dana Ci moc.

Od tej pory stajesz się bardziej świadomy i odpowiedzialny za losy Świata. Bądź szczęśliwy i niech Światło prowadzi Cię ku zbawieniu.
Czytaj więcej...

3

Koniec świata w 2012, a może dopiero początek?

reiki, rok 2012Rok 2012

Kalendarz Majów kończy sie w grudniu roku 2012, a ich przepowiednie mowią o wielkich zmianach mających nastąpić właśnie w tym czasie. Chcesz wiedzieć co czeka ludzkość w roku 2012. Czy 21.12.2012 czeka nas zagłada spowodowana przelatującą kometą, rozwścieczonym Słońcem lub nagłym przebiegunowaniem Ziemi? A może, zgodnie z Majami wkroczymy na wyżsy poziom świadomości i nowego poszerzonego postrzegania świata. Najświeższe, aktualne i najlepsze informacje o tajemnicach roku 2012 znajdziesz na naszysz stronach. Nie zwlekaj, już dziś dowiedz się co czeka Ciebie i Twoich najblizszych.

http://rok-2012.blogspot.com
Czytaj więcej...

darmowy hosting Rowery od A do Z - Polski Portal Rowerowy wRower.pl